Kimarte ontstond uit het bezielend en therapeutisch bezig zijn met kunstvormen en werd

opgericht door Marleen Kerkhofs die haar jarenlange expertise binnen het

kunstonderricht aan jongeren en volwassenen koppelde aan een persoonlijk

transformatieproces waarbij naar de mogelijkheden van beeldende middelen werd

gezocht om in een ruim kader met volwassenen zonder enige voorkennis te werken . De

opdrachten die Marleen op punt zette zijn zo anders omdat ze voorbij de woorden gaan

en een wereld van onbewuste verlangens, fantasiën, motivaties en percepties

blootleggen die ons verder brengen daar waar ons verstand te kort schiet. De

connectie met het eigen talent, de natuur en het buikgevoel wordt weer gemaakt en er

worden fundamenten gelegd om mentaal en gevoelsmatig standvastiger in het leven te

staan ondanks alle hectiek van het moderne leven.

Voor verschillende teambuildings werkt Marleen samen met betrouwbare partners die

reeds hun deugdelijkheid hebben bewezen op het vlak van authenticiteit, creativiteit en

originaliteit alsook maatschappelijk engagement.